POSTCODE.EU


Productdemonstratie
Logo POSTCODE.EU

Binnen WasteDesk gebruikt men actief de postcode.eu tool om adressen te valideren. Deze tool biedt een geautomatiseerde oplossing om de nauwkeurigheid van adressen te controleren en zo foutieve gegevens en mislukte ophaalpogingen te voorkomen. Wanneer een klant een adres invoert in WasteDesk, ondergaat dit adres een validatieproces via postcode.eu. Meerdere controles komen hierbij aan bod, waaronder het controleren van de postcode, het huisnummer en de straatnaam. Als het adres correct is, wordt het als geldig beschouwd en kan de inzameling worden gepland. Indien er een fout wordt gedetecteerd, zal het systeem de klant vragen om het adres te verifiëren en te corrigeren.

Door het inzetten van de postcode.eu tool in WasteDesk worden veelvoorkomende problemen, zoals fout gespelde straatnamen, onjuiste huisnummers en ongeldige postcodes, voorkomen. Hierdoor ontstaan besparingen in zowel tijd als geld, doordat het aantal mislukte ophaalpogingen wordt verminderd. Het draagt tevens bij aan een efficiënter en duurzamer afvalinzamelingsproces, doordat het aantal onnodige ritten wordt beperkt.

Het gebruik van postcode.eu is een essentieel onderdeel van de WasteDesk-software. Door het valideren van adressen wordt er een nauwkeurigere planning mogelijk gemaakt en kan de afvalinzameling geoptimaliseerd worden. Dit resulteert in minder verkeer op de wegen, een lager brandstofverbruik en een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen. Bovendien leidt dit tot een verbeterde klantenservice doordat klanten kunnen vertrouwen op een tijdige en correcte afvalophaaldienst.