AMICE (LMA)


Productdemonstratie

De naadloze integratie van WasteDesk en het LMA-platform AMICE biedt een geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen WasteDesk en het LMA-platform, wat bedrijven die betrokken zijn bij afvalinzameling in staat stelt om op een efficiënte en effectieve manier te voldoen aan de wettelijke voorschriften en rapportageverplichtingen van het LMA.

De geavanceerde API-koppeling tussen WasteDesk en AMICE maakt het gebruiksvriendelijk voor gebruikers om gegevens moeiteloos uit te wisselen tussen beide systemen, wat de noodzaak voor handmatige invoer en dubbel werk aanzienlijk vermindert. Bedrijven verzenden eenvoudig afvaltransporten, opslagactiviteiten, verwerkingsinformatie en andere relevante gegevens rechtstreeks vanuit WasteDesk naar AMICE. Dit resulteert in een geïntegreerde en actuele database waarbij de gegevens automatisch tussen beide systemen synchroniseren.

Een cruciaal voordeel van de koppeling tussen WasteDesk en AMICE is de mogelijkheid voor automatische rapportage aan het LMA. De software exporteert automatisch relevante data en integreert deze in de vereiste rapporten en documenten van het LMA. Bedrijven besparen aanzienlijke tijd bij het opstellen en indienen van hun afvalrapportages, terwijl ze tevens de kans op fouten minimaliseren. Dankzij deze geavanceerde koppeling creëren bedrijven een gestroomlijnde, efficiënte aanpak om aan de regelgeving te voldoen en hun afvalbeheerprocessen te optimaliseren. Dit resulteert uiteindelijk in verbeterde bedrijfsprestaties en naleving van voorschriften.

Neem een kijk op de website van het LMA