AMICE (LMA)


Productdemonstratie

De koppeling tussen WasteDesk en het systeem AMICE van de LMA biedt een naadloze en geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen afvalbeheersystemen en het LMA-platform. Deze integratie stelt bedrijven die afval inzamelen in staat om efficiënter en effectiever te voldoen aan de wettelijke vereisten en rapportageverplichtingen van de LMA.

Met de WasteDesk-AMICE API-koppeling kunnen gebruikers direct gegevens uitwisselen tussen beide systemen, waardoor handmatige invoer en dubbel werk worden verminderd. Bedrijven kunnen afvaltransporten, opslagactiviteiten, verwerkingsinformatie en andere relevante gegevens rechtstreeks vanuit WasteDesk naar AMICE verzenden. Dit zorgt voor een geïntegreerde en up-to-date database, waarbij de gegevens automatisch gesynchroniseerd worden tussen beide systemen.

Een belangrijk voordeel van de WasteDesk-AMICE koppeling is de mogelijkheid tot automatische rapportage aan de LMA. De relevante gegevens worden automatisch geëxporteerd en geïntegreerd in de vereiste rapporten en documenten van de LMA. Dit bespaart bedrijven tijd en moeite bij het opstellen en indienen van hun afvalrapportages en minimaliseert het risico op fouten.